Základní viskozimetrický systém

VS-2018 je kompaktní přístroj pro měření viskozity vyhodnocením doby průtoku kapaliny měrnou kapilárou. Přístroj měří s velkou přesností dobu průchodu menisku kapaliny kapilárou mezi dvěma místy, kde jsou připevněna dvě čidla pro snímání průtoku. Každé čidlo se skládá ze dvou částí, jež jsou umístěny do horních a dolních průtavů ve skleněném válci viskozimetru vždy proti sobě. Jedno pouzdro čidla obsahuje horní a dolní zdroj infračerveného záření a druhé pouzdro obsahuje horní a dolní detektor IR záření. Elektronika detekuje zaclonění horního nebo dolního zdroje IR záření meniskem kapaliny. Čidla jsou standardně určena pro kapilární viskozimetry s temperačním pláštěm, které dodává firma VISTEC (U-viskozimetry, průtokové a Ubbelohdeho viskozimetry). Doba průtoku je měřena pomocí krystalem řízených hodin, takže je zajištěna velká přesnost a opakovatelnost časového údaje. Elektronická jednotka je řízena mikroprocesorem a poskytuje řadu doplňkových možností, které usnadňují a zrychlují prováděná měření. 

 VS-2018 se ovládá pomocí fóliové klávesnice a výběrem funkcí z nabídky na dvouřádkovém displeji. Standardní průběh automatického cyklu pro Ubbelohdeho viskozimetr zahrnuje měření obsahující volitelnou temperaci vzorku po určenou dobu, předvolený počet opakování měření v jednom viskozimetru a vytištění dat na vestavěné tiskárně. Během jednoho cyklu měření je kapilární viskozimetr automaticky naplněn a po každém měření průtokové doby je kapilára pročištěna proudem vzduchu. Automatika kontroluje různé funkce systému pro zajištění bezpečného provozu (týká se pouze Ubbelohdeho viskozimetrů, u jiných typů jsou některé funkce omezeny).

Vlastnosti

 • Měřená doba průtoku: 20 až 600 sekund s rozlišením 0,02 sekundy

 • Měření viskozit kapalin v rozsahu 0.3 až 30000 mm2 s-1 při teplotách do 100 OC

 • Možnost připojení až 5 viskozimetrů

 • Přesnost měření doby průchodu hladiny měřené kapaliny mezi čidly min. 0,02s

 • Přesnost měření viskozity: od 0.2% (je dána stabilitou teploty měřené kapaliny - viskozimetry jsou temperovány termostatem s externí cirkulací temperující kapaliny)

 • Přepočet změřené doby průtoku na kinematickou viskozitu podle zadaných konstant viskozimetrů

 • Funkce měření limitního viskozitního čísla roztoku celulózy podle normy ISO 5351 včetně kalibrace a demo módu

 • Funkce měření relativní, redukované a vnitřní viskozity roztoků polymerů podle ISO 307 včetně kalibrace a demo módu

 • Výpočet střední hodnoty a standardní odchylky pro každou sérii měření v nastavených jednotkách přepočteného výsledku

 • Uložení poslední série měření do paměti pro následnou kontrolu naměřených hodnot

 • Nastavení temperační doby: 0 až 99 minut

 • Identifikace měřeného vzorku: je dána časovým údajem okamžiku posledního měření v řadě

 • Vnitřní a servisní diagnostika

 • Hodiny reálného času se zobrazovaným rozlišením 1 sekunda

 • Parametry měření, naměřené hodnoty i časové údaje zůstávají beze změny i po přerušení napájení

 • Vestavěná termo-tiskárna pro tisk výsledků a dalších údajů o měření (papírový pás 58 mm pro tepelný tisk)

 • Možnost připojení k počítači přes standardní sériový port RS232 nebo USB a přenos naměřených dat k dalšímu zpracování

Přesnost měření doby průtoku

Měření doby průtoku kapaliny je odvozeno od časového normálu řízeného krystalem, podobně jako časový údaj v hodinkách typu Quarz. Výrobce krystalu udává frekvenční stabilitu 50ppm, což je 0.00005 z jmenovité frekvence. To znamená, že časový údaj odvozený s této frekvence se může měnit např. pro 1 hodinu o 0.18 sekundy. Absolutní změřená doba průtoku je odovozena čítáním frekvence uvedených pulzů a vzhledem k existující odchylce každého kusu krystalu je programem přístroje doladěna tak, aby byla vždy nejméně o jeden řád lepší než je zaručovaná celková přesnost měření viskozity. Tato celková přesnost měřicího systému je závislá na řadě okolností, jež jsou přimo ovlivněny uživatelem (čistota kapiláry, proudění a teplota vzduchu laboratoře) a zejména stabilitou teploty měřené kapaliny. Dosažitelná celková přesnost měření viskozity se reálně pohybuje kolem 0,5%. To znamená např. při době průtoku 200 sec odchylku 1 sec. Absolutní přesnost měřené doby přístrojem je nastavena vždy lepší nejméně o jeden řád, tedy 0.05%. Odchylky měřené doby průtoku a její fluktuace způsobené vlastní elektronikou snímání hladiny a elektronickým měřením času jsou vždy zanedbatelné proti jiným vlivům při měření viskozity.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543