Obecně o viskozitě

Viskozita
Definice: Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Jinými slovy, je to hodnota odporu toku kapaliny vlivem vnitřního tření, když se jedna vrstva tekutiny pohybuje po jiné vrstvě. Poise představuje absolutní viskozitu jako tangenciální sílu působící na jednotkovou plochu jedné ze dvou horizontálních rovin, jež mají mezi sebou jednotkovou vzdálenosti, přičemž prostor mezi nimi je vyplněn danou tekutinou. Tekutina s absolutní viskozitou 1 Poise vyžaduje sílu jednoho dynu pro udržení rychlostního rozdílu o jeden centimetr za sekundu na ploše jednoho centimetru čtverečního. Pokud je poměr střihového napětí k rychlosti střihu konstantní, jako u vody a tenkých vrstev motorových olejů, kapalina se nazývá Newtonovská. V případě ne-newtonovských tekutin se poměr mění se střihovým napětím a viskozita těchto kapalin se nazývá zdánlivou viskozitou. V novém systému jednotek SI se navrhuje, aby hodnoty pro Poise byly uváděny jako pascal-sekundy, přičemž přepočítací koeficient činí 1 Poise rovný 1 × 10-1 Pa•s. Společnou měřicí jednotkou je milli-pascal-sekunda (mPa • s). Přepočítací koeficienty jsou následující:
1 centipoise (cP) = 0,01 poise (P)
1 Pa • s = 10 P
1 cP = 0,001 Pa • s = 1 mPa • s
1 Pa • s = 1000 cP

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543