Viskozita enzymů

Roztoky některých biologických makromolekul mění svou viskozitu pod vlivem enzymů, jako by štěpily molekulární řetězce, které obsahují. V těchto případech může být enzymatická aktivita velmi přesně stanovena z časové závislosti relativní viskozity během enzymatické reakce. Vedle kontroly postupu měření enzymový modul, zejména pro enzymy hyaluronidáza a celuláza podle mezinárodně platných farmaceutických standardů, automaticky vypočítá a udává enzymovou aktivitu v porovnání s referenčními měřeními.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543