Software

Software měřicí jednotky

Při měření viskozity probíhá postupně řada činností, jejichž posloupnost nebo existenci v daném okamžiku určuje konfigurace měřicí jednotky (MU). Možné konfigurace ukazuje následující tabulka:

      Nastavení menu                                     Význam

Typ viskozimetru U (Ubbelohde)                Měření viskozimetrem Ubbelohde typ VS 2, VS-3, VS-4

Typ viskozimetru P (průtokový)                  Měření průtokovým viskozimetrem typ VS-1, VS4

Typ měření S (sekundy)                             Měření s výsledkem udaným v sekundách

Typ měření V (viskozita)                             Měření s výsledkem udaným v jednotkách viskozity

Typ měření C (celulóza)                             Měření limitního viskozitního čísla roztoků celulózy podle ISO 5351

Typ měření P (polymery)                            Měření viskozitního čísla polymerů podle ISO 307

Viskozita M (malá)                                      Měření kapalin s malou a střední viskozitou (pomocný parametr)

Viskozita V (velká)                                      Měření kapalin s velkou viskozitou (pomocný parametr)

 

Měrná jednotka pracuje v následujících módech, které umožňují:

 

  1. Měření průtokového času v sekundách (systémy VS-1, VS-2).

  2. Měření průtokového času v sekundách a automatický přepočet na viskozitní koeficient - kinematický v mm2 s-1(cSt) nebo dynamický v mPa.s (cP)- nebo na relativní viskozitu t/t0 (systémy VS-1, VS-2, VS-4).

  3. Měření limitního viskozitního čísla roztoků celulózy (systémy VS-4)

  4. Měření viskozitního čísla polymerů (systémy VS-5)

  5. Měření průtokového času v sekundách s možností manuální přípravy více koncentrací roztoku polymeru ve viskozimetru (provedení VS-3PA, VS-3C).

Pro každý mód měření je k dispozici softwarový zásuvný modul (plug-in), který dodává řídicí jednotce MU potřebný software pro korektní sekvenci měřicích úkonů. Pro složité postupy je k dispozici automatická demonstrační prezentace, která ukazuje správný postup měření i s číselným zadáním měřeného standardního postupu (příkladu měření).

Následující schéma ukazuje různé procesní postupy v různých variantách měřicích postupů.

Software pro počítač

Provedení VS-3C a VS-4C používají k vyhodnocení změřených průtokových časů stolní nebo přenosný osobní počítač. Počítač je propojen s měrnou jednotkou a tiskárnou. Zadávání všech parametrů potřebných pro činnost jednotky MU-C se provádí prostřednictvím klávesnice počítače. Údaje měrné jednotky jsou automaticky převáděny do počítače. Pro přenos dat je nutné mít nainstalován program VISTEC.exe a příslušné knihovny. Tento program pro obousměrný přenos dat mezi řídicí jednotkou viskozimetru a počítačem a je určen pro moduly typu VS-3C nebo VS-4C. Lze ho nainstalovat a používat bez dalších zásahů pouze pro systém MS Windows W7 - W10 a pro počítač vybavený portem RS232 nebo příslušným adaptérem na rozhraní USB. Pro korektní komunikaci mezi řídicí jednotkou MU a počítačem je nutné při objednávce uvedených systémů VS-3C nebo VS-4C nejlépe dodat výrobci uvažovaný počítač pro připojení jednotky systému a na něm výrobce provede vhodná nastavení systému Windows, adaptéru a řadiče. Tyto práce jsou hrazeny v ceně uvedených systémů a tento požadavek je nutné zvlášť uvést v objednávce přístroje.

Kalkulátor pro limitní viskozitní číslo celulózy podle ISO 5351

Jako součást dodávky viskozimetru lze objednat kalkulátor, který vyčíslí pro provedené měření průtokového času odpovídající limitní viskozitní číslo (LVČ) vypočtené z formule Martina podle normy ISO 5351. Kalkulátor se spustí jako soubor „VISTEC Manual IV kalkulator v2.xls“ a je určen k provozu pod operačním systémem MS Windows. Základní obrázek na displeji je uveden dále.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543