Měření viskozit kapalin v rozsahu 0.3 až 30000 mm2 s-1 při teplotách do 100 ºC

 

Oblasti použití viskozimetrických systémů:

  • Pro rychlá měření průtokovými viskozimetry, U - viskozimetry a viskozimetry se sifonkem se používají viskozimetrické systémy VS-1.

  • Pro přesná měření Ubbelohdeho viskozimetry nebo jinými kapilárními viskozimetry s opakováním měření na témže vzorku se používá viskozimetrický systém VS-2.

  • Pro specializovaná měření roztoků polymerů se používá viskozimetrický systém VS-3.

  • Pro měření limitního viskozitního čísla roztoků celulózy se používá viskozimetrický systém VS-4

  • Pro měření viskozitního čísla polymerů se používá viskozimetrický systém VS-5 

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543