Analytická a provozní měření viskozity

Základní systém pro měření viskozity

V základní konfiguraci jsou realizované zejména algoritmy přesně odpovídající užívaným normám pro kapilární viskometrii. Touto koncepcí si uživatel může vytvořit pracoviště až s pěti Ubbelohde viskozimetry, které jsou temperovány průtokovým termostatem. Zcela unikátní je koncepce uložení ubbelohdeho viskozimetrů v temperačním plášti. Tento skleněný komplex lze velmi operativně čistit a zrychlit měřicí procedury. Tak lze dosáhnout pro opakovaná měření velmi vysokého stupně automatizace. Podíl manuálních aktivit, které jsou dnes ještě často vykonávány ručně, je tak snížen na minimum. Na měřicí jednotce lze nastavit řadu různých konfigurací, které odpovídají měření viskozity pro nejrůznější kapaliny. Pro speciální účely jsou vyráběny další typy viskozimetrů s temperačním pláštěm: U-viskozimetry a průtokové viskozimetry.

Petrochemie a tribotechnika

Zvláště v petrochemických provozech a v průmyslu pracujícím s pohonnými hmotami se musí opakovat měření pro stanovení a kontrolu viskozity provozních kapalin. Ta se provádí při různých teplotách a pro takovou kontrolu je nejlepší vyjádření pomocí viskozitního indexu. Kapilární viskozimetr je vybaven průtokovým kapalinovým termostatem. Měření se provádí při teplotách 40°C a 100°C, kdy se po každé změně teploty vypočítá viskozitní index a porovná se s požadovanou hodnotou, která vypovídá o kvalitě a degradaci měřeného oleje. Pro urychlení měření jsou instalovány do stativů dva Ubbelohde viskozimetry, které běží současně a jsou temperovány na 40°C a 100°C. Rovněž lze instalovat další stativy s viskozimetry a lze tak současně měřit vzorky v širokém rozsahu teplot, například -20, 20, 40 a 100 ° C.

Analýza polymerů

V průmyslu plastů je dnes vyžadováno velké množství kontrol kvality. Ze suroviny, přes výrobu polotovarů až po konečné zpracování, je kvalitativně určující průměrná délka řetězce polymerů a jejich změny musí být znovu a znovu kontrolovány, neboť dochází k jejich změnám v důsledku mechanického a tepelného zpracování. Stanovení viskozity rozpuštěného polymeru je jednou z nejznámějších a nejcitlivějších metod. Podle požadavků lze specifikovat požadavek na automatický vypočet relativní a redukovanou viskozitu, vnitřní viskozitu a hodnotu K podle Fickentschera.

Výroba celulózy

Základním požadavkem pro řízení kvality při výrobě celulózy je stanovení viskozity buničiny. Stanovení viskozity v buničině je důležitým parametrem pro řízení bělícího procesu. Standardní metodou pro měření limitního viskozitního čísla buničiny je stanovení doby průtoku roztoku buničiny v CED kapilárním viskozimetrem. Ruční měření a výpočty jsou časově náročné, nepřesné a vystavují obsluhu nebezpečným chemikáliím. Řešení VISTEC podporuje přesné a poloautomatické měření viskozity buničiny podle standardních zkušebních metod SCAN-CM 15 a ISO 5351.

Určení aktivity enzymů

Roztoky některých biologických makromolekul mění svou viskozitu pod vlivem enzymů, jako by štěpily molekulární řetězce, které obsahují. V těchto případech může být enzymatická aktivita velmi přesně stanovena z časové závislosti relativní viskozity během enzymatické reakce. Vedle kontroly postupu měření enzymový modul, zejména pro enzymy hyaluronidáza a celuláza podle mezinárodně platných farmaceutických standardů, automaticky vypočítá a udává enzymovou aktivitu v porovnání s referenčními měřeními.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543