Proč si vybrat VISTEC?

Přesnost a spolehlivost získaná zkušenostmi

VISTEC pracuje v oboru technologie měření chemických procesů již více než 20 let. Přesné přístroje pro měření viskozity jsou nasazeny v různých oblastech výzkumu a průmyslu. Usilujeme nejen o nejvyšší přesnost, spolehlivost, technické inovace a dlouhou trvanlivost našich výrobků, ale také chceme vyvíjet optimální řešení pro individuální potřeby našich zákazníků a být kompetentním partnerem. Součástí naší činnosti jsou také funkce jako komplexní poradenství, jednoduchá manipulace, maximální bezpečnost a spolehlivý servis.

Zákazníkům jsou zejména poskytovány komplexní služby v oboru kapilárních viskozimetrických metod. Jsou dodávány jak celé systémy pro měření viskozity, tak jednotlivé komponenty. Součástí dodávek systémů jsou záruční servisní služby, případně smluvní servis a školení obsluhy. Firma je aktivní zejména ve následujících oblastech kapilárního měření viskozity:

 • polymery (chemie polymerů)

 • oleje (tribotechnika, petrochemie)

 • roztoky celulóz (papírenský průmysl, výroba celulózy)

 • reakční aktivita enzymů

 • obecná chemie

Pro každou uvedenou oblast je vypracována metodika měření, která může být podpořena zpracováním naměřených hodnot příslušným počítačovým programem. Základem pro měřicí postupy jsou normy, podle nichž firma nabízí jak technické, tak programové vybavení. Na žádost zákazníka může firma dodat i specializované vybavení potřebné pro měření viskozity (termostaty).

Firma VISTEC působí v oblasti výroby a dodávky přístrojů pro kapilární měření viskozity více než 20 let. Během této doby byly vyvinuty tři generace přístrojů, jež byly dodány na desítky pracovišť jak ve výzkumu, tak v provozu.

Služby poskytované firmou a firemní strategie

Firma VISTEC je orientována zákaznicky, což je chápáno jako plná akceptace požadavků zákazníka, včetně např. speciálních úprav systému. Dodávka zařízení je následována plným servisem po dobu záruky. Firma poskytuje rovněž servis formou pozáruční smlouvy. Organizace servisní činnosti je přizpůsobena rychlým zásahům po celé ČR, protože dodané zařízení je v denním intenzívním provozu a závisí na něm často i kontrola výroby.

Přímý prodej

Prodej je založen na kusové nebo zakázkové výrobě, kdy se při formulaci kupní smlouvy vyhovuje návrhu zákazníka a systém je kompletován přesně podle konkrétního použití (měření polymerů, měření olejů, měření roztoků celulózy). Dále se bere v úvahu typ kompletace systému vzhledem k požadované funkčnosti, programové vybavení, dokumentace atd.)

Aplikační vývoj

Firma trvale zajišťuje vývoj a zdokonalování všech komponent viskozimetrických systémů. Pro systémy propojené s výpočetní technikou jsou pravidelně revidovány a zdokonalovány ovládací programy.

 

Služby a školení

Součástí dodávky systému jsou příslušná školení pro obsluhu a dodávka podrobné dokumentace.

 

Historie a inovace

 

 • 1980 prof. Ivo Kössler neformálně zakládá skupinu odborníků v oblastech chemie a vývoje elektronických přístrojů v rámci      Ústavu makromolekulární chemie ČSAV s obchodním názvem VISTEC.

 • 1980 až 1985 je vyvíjena elektronika pro řízení destilačních aparatur pro ÚMCH ČSAV.

 • 1985 až 1990 jsou vyvíjeny různé typy kapilárních viskozimetrů s manuálním ovládáním a odečtem průtokových časů.

 • 1990 vývoj prvního automatického viskozimetrického systému s řízením a vyhodnocením výsledků osobním počítačem Sinclair ZX Spectrum s možností aplikace i dalších mutací tohoto počítače.

 • 1991 až 1993 vývoj počítačových programů v jazyce Basic pro vyhodnocení viskozitního indexu olejů a pro vyhodnocení limitního viskozitního čísla roztoků celulózy podle různých standardů.

 • 1993 až1995 vývoj systému pro automatické měření limitního viskozitního čísla roztoků polymerů s vyhodnocením podle Hugginse a automatickým dávkováním rozpouštědla nebo koncentrovaného roztoku.

 • 1995 až 2000 vývoj kapilárního viskozimetrického systému s mikroprocesorovým řízením určeného pro provozní měření. viskozity v přenosném provedení, bez nutnosti připojovat osobní počítač. Elektronický systém se skládal ze dvou oddělených panelových jednotek. Výroba testovacího provedení ViscoTimer pro jednoduché a levné měření.

 • 2000 až 2014 průběžné zdokonalování elektroniky viskozimetrického systému tak, aby měřil spolehlivě i velmi dlouhé průtokové doby a byl na aktuální technologické úrovni (vestavěná tiskárna, fóliová klávesnice, přehledný displej), tvorba ovládacího software pro systém MS Windows.

 • 2015 do dneška aplikace aktuálně požadovaných algoritmů pro měření roztoků celulózy a roztoků polymerů podle platných norem a požadavků zákazníků. Zdokonalení automatiky odečtu průchodu hladiny měřené kapaliny pro dosažení maximální přesnosti a spolehlivosti.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543