Historie

Kapilární viskozimetrie - inovace od samého počátku


Viskozitu newtonovských tekutin lze přesně stanovit pomocí kapilárních viskozimetrů. Metoda měření zjišťuje dobu průtoku kapaliny kapilárou se známým průměrem a známou délkou. Dnes běžně existuje výroba takto přesných kapilár, proto je možné, aby se tato měřicí metoda stala celosvětově spolehlivým postupem. S vývojem prvních automatických měřicích systémů jsme nahradili stopky automatickou indikací průchodu kapaliny kapilárou již na počátku roku 1980. Od té doby jsou subjektivní chyby při měření viskozity minulostí.
Další vývoj a vylepšení viskometrických měřicích systémů a příslušenství vedly k řadě výrobků, jejichž vynikající výkon je všeobecně uznávaný. Proto není divu, že naše systémy měření viskozity se staly nepostradatelným nástrojem řízení výroby a kontroly jakosti, a to v oboru minerálních olejů, pro výrobce a zpracovatele polymerů, ve farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu.

Historie a inovace VISTEC

 

  • 1980 prof. Ivo Kössler neformálně zakládá skupinu odborníků v oblastech chemie a vývoje elektronických přístrojů v rámci      Ústavu makromolekulární chemie ČSAV s obchodním názvem VISTEC.

  • 1980 až 1985 je vyvíjena elektronika pro řízení destilačních aparatur pro ÚMCH ČSAV.

  • 1985 až 1990 jsou vyvíjeny různé typy kapilárních viskozimetrů s manuálním ovládáním a odečtem průtokových časů.

  • 1990 vývoj prvního automatického viskozimetrického systému s řízením a vyhodnocením výsledků osobním počítačem Sinclair ZX Spectrum s možností aplikace i dalších mutací tohoto počítače.

  • 1991 až 1993 vývoj počítačových programů v jazyce Basic pro vyhodnocení viskozitního indexu olejů a pro vyhodnocení limitního viskozitního čísla roztoků celulózy podle různých standardů.

  • 1993 až1995 vývoj systému pro automatické měření limitního viskozitního čísla roztoků polymerů s vyhodnocením podle Hugginse a automatickým dávkováním rozpouštědla nebo koncentrovaného roztoku.

  • 1995 až 2000 vývoj kapilárního viskozimetrického systému s mikroprocesorovým řízením určeného pro provozní měření. viskozity v přenosném provedení, bez nutnosti připojovat osobní počítač. Elektronický systém se skládal ze dvou oddělených panelových jednotek. Výroba testovacího provedení ViscoTimer pro jednoduché a levné měření.

  • 2000 až 2014 průběžné zdokonalování elektroniky viskozimetrického systému tak, aby měřil spolehlivě i velmi dlouhé průtokové doby a byl na aktuální technologické úrovni (vestavěná tiskárna, fóliová klávesnice, přehledný displej), tvorba ovládacího software pro systém MS Windows.

  • 2015 do dneška aplikace aktuálně požadovaných algoritmů pro měření roztoků celulózy a roztoků polymerů podle platných norem a požadavků zákazníků. Zdokonalení automatiky odečtu průchodu hladiny měřené kapaliny pro dosažení maximální přesnosti a spolehlivosti.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543