Co umíme měřit?

Měření viskozity se najde v mnoha chemických postupech. Zde vám ukážeme jen krátký výběr různých aplikací.

Aplikace pro zpracování polymerů

Technické polymery
Viskozitní číslo polyamidů (PA) a polybutyletherreftaláty (PBT)
DIN EN ISO 307, DIN EN 1628-5

Transparentní polymery
Viskozitní číslo a hodnota vnitřní viskozity polyesterů (PC, PMMA, PET)
DIN EN 1628-4, DIN EN 1628-5, DIN EN 1628-6

Polyolefiny
Molární hmotnost a hodnota vnitřní viskozity polypropylenu a polyethylenu
DIN EN 1628-3

Polyvinylchloridy
Stanovení hodnoty vnitřní viskozity podle Fikentschera
DIN EN 1628-2, DIN EN 922

Lékařské polymery
Molární hmotnost a hodnota vnitřní viskozity produktů kyseliny hyaluronové

a absorbovatelných polymerů vyhovujících evropským farmaceutickým standardům
Mezinárodní lékopis, DIN EN ISO 1628-1

Celulóza a výroba papíru
Stupeň polymerace izolačního papíru pomocí viskozity roztoku
IEC 60450, DIN 54270-1 / -2 / -3

Buničina - Stanovení limitního čísla viskozity v roztoku cupriethylenediaminu (CED)

ISO 5351

Viskozita celulózy v roztoku cupriethylendiaminu (CED)

SCAN-C 15:62

Oleje, maziva a další aplikace
Motorové oleje, převodové oleje, průmyslové oleje, izolační oleje, obráběcí, technologické a konzervační prostředky

Maziva a paliva, viskozitní index a kinematická viskozita motorových olejů SAE / ISO při aplikačních teplotách
ISO 2909, ASTM D 2270

Nízkoteplotní charakteristiky (tvorba parafinů) motorových olejů, nafty a kerosinu
ASTM D 2532, ASTM D 445

Izolační oleje
Kinematická viskozita transformátorových olejů
DIN 51562, ASTM D 445

Přeprava ropy
Čerpatelnost ropy
ASTM D 445

Vosky, pryskyřice, silikony a polyoly
Absolutní kinematická a dynamická viskozita vysoce viskózních kapalin a jejich teplotní závislost
ASTM D 445, DIN 51562

Reakční aktivita enzymů

Stanovení reakční aktivity určitých enzymů na základě časových závislostí při průtoku zředěných biomolekul.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543