Automatické systémy pro kapilární měření viskozity

  • Vysoká škola chemicko-technologická

  • Přírodovědecká fakulta UK

Systémy pro výuku na univerzitách

VÍTEJTE VE SVĚTĚ CHEMIE A MĚŘENÍ 

Rostoucí požadavky na kvalitu chemické výroby vyžadují dokonalou kontrolu surovin a meziproduktů. Kinematická viskozita je nejdůležitější vlastností pro kapaliny s Newtonovským, tedy ideálním prouděním. Kapilární viskozimetrie je nejpřesnější metoda měření. pro kapaliny tohoto typu. Měřicí technologie musí být účinné, rychlé, absolutně bezpečné a musí dávat reprodukovatelné výsledky podle potřeby daných chemických procesů. Vzhledem k tomu, že systémy VISTEC jsou výhradně vyráběny podle zadání budoucích uživatelů, jedná se o zcela zákaznicky orientovanou výrobu. Jsme připraveni reagovat i na speciální požadavky zadavatele, které mohou směřovat do změn v algoritmech měření. Ovládací hardware a software měřicí jednotky je navržen jako úplné vlastnictví VISTEC, takže lze nastavit i různé nestandardní algoritmy měření podle zavedených výrobních nebo laboratorních postupů. I tak jsou základní algoritmy dostatečně adaptovatelné i přímým nastavením konfigurace měřicí jednotky uživatelem.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543